Vår prosess

Trenger du som eiendomsutvikler hjelp med å skvise ut ombrukspotensialet av kartleggingsrapportene dine inn i nye byggeprosjekter, eller vil du stille sterkere rundt kravet om ombrukskartlegging som inntrådte i kraft 1. juli 2023? Er du som arkitekt usikker på hva som finnes av ombruksmaterialer og hvordan du kan anvende dem i ditt design? Synes dere i prosjektgruppen det er vanskelig å ha en åpen og strukturert dialog om hva som bør innføres i ombruksprosjektet? Utfordringene rundt inkluderingen av ombruksmaterialer i større byggeprosjekter kan være mange og angår oss alle, men fortvil ikke, vi er der for dere! For å løse formidlingen og prosjekteringen med ombruksmaterialer, leverer vi tjenester og verktøy til de involverte rollene i prosjektgruppen gjennom flere faser av prosjektforløpet. På denne måten trenger ikke inkluderingen av ombrukte materialer å gå på bekostning av problemstillinger som ikke fantes i tradisjonell prosjektering med nye materialer, og vi kan motvirke den delen av klimaendringene som påvirkes av aktiviteten i byggebransjen.

Ombrukskartlegging

Tvinn sin prosess starter der ombrukskartleggingen avslutter. Ved å innhente data på enten prosjekt- eller organisasjonsnivå, starter digitaliseringsprosessen nedenfor.

Verdivisualisering

Vi kvalitetsvurderer eiendomsutviklerens ombruksrapporter, og belyser materialenes potensial for videre bruk. Dette gjør vi ved å bearbeide informasjonen som foreligger slik at den kan brukes til å lage datavisualiseringer basert på materialmassens sammensetning, ombrukbarhet og potensiale for besparelser. På denne måten får du tatt holistiske og velinformerte avgjørelser som kan sikre flere av materialene dine en verdig fremtid!

BIMifisering

Vi beriker eiendomsutviklerens ombruksmaterialer og forbereder dem til den digitale reisen. Dette gjør vi ved å heve informasjonsnivået for materialene gjennom å tilrettelegge for en detaljert kartleggingsrunde, innhente miljø- og produktdata fra eksterne kilder og lage velinformerte BIM-objekter. På denne måten sikrer vi en strukturert materialflyt gjennom planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjektering

Vi gir arkitekten tilgang til eiendomsutviklerens ombruksmaterialer via en tileggsmodul til BIM. Ved å “BIMifisere” kartlagte ombruksmaterialer kan vi lage bibliotek av BIM-objekter som du kan bruke enkeltvis, eller prosjekttilpassede verktøy for større designoppgaver. På denne måten kan man muliggjøre ombruk i store byggeprosjekter, og samtidig sørge for at det ikke går på bekostning av effektiviteten og kreativiteten underveis i designprosessen.

Koordinering

Vi hjelper prosjektgruppen med å samhandle rundt ombruksmaterialer som ønskes innført i prosjektet, ved å tilby verktøy som holder orden på mengder, tilgjengelighet og reservasjoner. På denne måten sørger vi for at det blir lettere for alle parter å få tilstrekkelig innsikt og å føre en inkluderende og strukturert dialog underveis i prosessen.

Rapportering

Vi hjelper eiendomsutvikleren med å holde oversikt over alle ombruksmaterialer som er innført i prosjektet. Dette gjør vi ved å koble våre BIMifiserte ombruksmaterialer opp mot en dynamisk rapport, som fortløpende regner ut CO2- og kostnadsbesparelser. På denne måten blir det også enklere å følge opp målsettinger og sørge for at man treffer kravene fra sertifiseringsordninger som for eksempel FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.

Fra lineær til sirkulær

Globalt står bygge- anleggs- og eiendomsnæringen for 40% av det totale CO2-utslippet, og på landsbasis står bransjen for ca. 25% av avfallsmengden. Videre er det nylig rapportert om at norsk økonomi kun er 2,4% sirkulær. Vi er med andre ord nødt til å endre kurs fra det lineære til det sirkulære, dersom vi skal innfri de ambisiøse klimamålene på nasjonalt og globalt nivå. Ombruk av materialer er ressurser til videre bruk, med høyt CO2-besparende virkninger, fremfor avfall til de voksende søppeldyngene.

1. Juli 2023 intrådte kravet om å kartlegge materialer som egner seg for videre bruk i bygg som planlegges revet. Videreformidlingen av denne informasjonen er en brokete prosess, som gjerne blir mangelfull ovenfor det profesjonelle markedet. Det at det ikke eksisterer en direkte kobling mellom kartleggingen av materialer og prosjekteringen av nye bygg, medfører usikkerhet knyttet til tilgjengelighet og gjennomførbarhet som kan resultere i omprosjektering og økte kostnader.

link

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664