3/7/22

Innovasjon

Vi fikk innvilget STUD-ENT fra Innovasjon Norge!

Det første året i Tvinn Solutions historie (den gang Vriml) var en begivenhetsrik reise for bedriftens på det tidspunktet to eneste ansatte.

Etter å ha foretatt markedsundersøkelser, reist land og strand på seminarer for å forkynne vårt sirkulære budskap og kommet i kontakt med en rekke engasjerte bransjefolk som resulterte i avtaler og spennende prosjekter, fikk vi det endelige tegnet på at det faktisk var liv laga for den velse oppstartsbedriften: nemlig tildelingen av etableringsstipendet STUD-ENT fra Innovasjon Norge på 1 million kr!

Nå kunne vi, som en av de 24 utvalgte studentbedriftene, endelig legge langsiktige strategier, bygge et fullstendig team og få konseptene våre materialisert.

Tildelingen kan du lese mer om her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2022/227-millioner-til-stud-ent-bedrifter/

https://www.shifter.no/nyheter/deler-ut-227-millioner-til-studenter-se-hele-lista/254318

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664