30/3/23

Innovasjon

Tvinn vant årets første stipend fra Flaskefond!

Verdens første innovasjonsfond basert på pant av flasker har besluttet å støtte Tvinn Solutions med et stipend tilsvarende panteverdien - det er ganske rått! Vi vil rette en stor takk til medlemmene i Flaskefond for deres støtte og for å stemme på oss i årets første runde.

Stipendet vil være et viktig bidrag til utviklingen av en dynamisk miljøkalkulator som kan analysere ombruksmaterialenes livssyklus (LCA) og informere arkitekter om CO2-besparelser underveis i prosjekteringen av nye ombruksbygg. Det beste av alt (synes nå i hvert fall vi), er at kalkulatoren vil være integrert i BIM-programvaren.

Tusen takk til Flaskefond for at dere støtter bærekraftig innovasjon ved bruk av panteverdier!

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664