9/1/23

Innovasjon

Tvinn og Oslobygg KF inngår SmartOslo-prosjekt

Oslo kommune har satt klima høyt på agendaen og har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene for materialer som brukes i nye og rehabiliterte bygg.

Nylig fikk Tvinn Solutions innvilget støtte til et test- og utviklingsprosjekt sammen med Oslobygg KF, gjennom SmartOslo-ordningen. Her skal vi utvikle og pilotere en digital plattform for prosjektering og formidling av kommunens kartlagte ombruksmaterialer. Ved å digitalisere de fysiske materialene for eiendomsutvikler og gjøre dem tilgjengelige for arkitekter og prosjektgruppa gjennom BIM, vil vi muliggjøre effektiv ombruksprosjektering i industrielt omfang.

Takk til Oslobygg KF ved Bodil Motzke og SmartOslo ved Thomas Bergøy Johansen for denne spennende muligheten. Vi gleder oss til den videre prosessen med dere, og håper dette kan bli et verktøy som får utnyttet potensialet eiendomsporteføljen og bidratt til at Oslo kommune når sine klimamål!

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664