8/5/23

Samarbeid

Tvinn og Madaster i samarbeid om datadeling

Vi har nylig inngått et samarbeid med Madaster Norway om deling av data for å bedre forutsetningene for prosjektering med ombrukte byggematerialer. Ved å sørge for et samstemt datagrunnlag på tvers av ulike ombruksaktører, kan vi begynne å gi de fysiske materialene et fullverdig digitalt liv inn i BIM for å effektivt kunne prosjektere nye sirkulære bygg! Madaster kan på bakgrunn av blant annet BIM-data, generere materialpass, som gir brukte byggematerialer en identitet. Vi gleder oss til veien videre!!

Les mer om saken her: https://www.bygg.no/samarbeider-om-forenklet-ombruk-i-prosjekteringsfasen/1525785!/

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664