1/12/22

Illustrasjon: MAD arkitekter

FoU

Tvinn bistår Malling & Co i Enova-prosjekt

Tvinn Solutions bistår som rådgivere i samspill med Rehub og Mad arkitekter på et transformasjonsprosjekt i Grensen 9B i Oslo for eiendomshuset Malling & Co. Prosjektet har tydelige miljøambisjoner, og har blant annet fått innvilget støtteordninger fra Enova for mulighetsstudie og prosjektering for ombruk. Vår oppgave i prosjektet er å klargjøre bygningsdelene som ønskes ombrukt ved å delta i kartleggingsprosessen og produsere BIM-objekter for prosjekteringsgruppen.

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664