2/6/23

Partnerskap

Kickoff Strategisk Partnerprogram

For å lage gode verktøy som kan muliggjøre ombruk i stor skala er det viktig å forstå bransjens behov. For en drøy måned siden igangsatte Tvinn et “Strategisk Partnerprogram” med mål om å samle landets fremste arkitektkontor under et og samme tak for å samarbeide om å løse utfordringene knyttet til prosjektering med ombrukte byggevarer.

I dag møttes LPO Arkitekter, Nordic Office of Architecture og Ratio Arkitekter for første gang i Tvinn sine lokaler for å diskutere veien videre mot bedre prosesser for ombruk og digitalisering. Hvordan kan teknologi akselerere sirkulær økonomi i byggebransjen, og hvordan kan man gjøre ombruk til en attraktiv vei å velge i tidlig fase av et prosjekt? Dette blant flere sentrale temaer skal vi nå finne svar på gjennom kunnskapsutveksling, åpen innovasjon, transparent produktutvikling og testing i prosjekter. På denne måten kan vi sørge for å løse reelle problemer og bygge verktøy som svarer til bransjens faktiske behov for ombruk.

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664