18/8/23

Partnerskap

Arkitektbransjen samler seg om ombruk

Fem av Norges ledende arkitektkontorer: LPO Arkitekter, Nordic Office of Architecture, Ratio Arkitekter, A-lab og AFRY Ark Studio har inngått et forpliktende partnerskap med Tvnn Solutions for å løse problematikken rundt ombruksprosjektering.

Det finnes mange nødvendige og gode initiativer om hvordan byggebransjen skal bli sirkulær og best i klassen på ombruk. Så langt har mye av fokuset vært på dokumentasjon - både ved kartlegging, og senere i styrerommet ved blant annet ESG-rapportering. Nå er tiden moden for å virkelig gjøre noe med prosjekteringsperioden!

For å lykkes med ombruk i industriell skala, må materialene speiles gjennom hele prosjekteringsperioden, fra skisse til detalj. I motsetning til nye produkter som kan bestilles “etter behov”, så er ombruk den rake motsetningen. Mengden er absolutt, kvaliteten er ofte noe udefinert og tilgjengeligheten i tid og rom er usikker.

Det er essensielt å forstå materialenes reise gjennom ombruk for å forme optimale digitale prosesser. For å kunne utnytte det fulle potensialet trenger vi mer informasjon om produktegenskaper, når det er tilgjengelig og hvor det befinner seg. Vi må kunne stole på at den dataen vi sitter på er pålitelig, blant annet ved å bygge på standarder og at den innhentes fra etablerte kilder. Ved prosjektering vil det videre være nødvendig med reservasjonsmuligheter og en stor verdi i å kunne gjengi det fysiske ombruksmaterialet som et BIM-objekt.

Tvinn Solutions jobber med å kvalitetssikre og integrere ombruk gjennom hele den digitale prosjekteringsperioden, hvor vi setter arkitekten og BIM i sentrum av det vi utvikler. Sammen med eiendomsutviklere og resten av prosjektgruppen, spiller disse en sentral rolle som muliggjørere av ombruk i byggebransjen. Vi ønsker å levere den digitale plattformen med dyp kompetanse innen ombruksprosjektering; i tett samarbeid med ledende aktører på feltet. Det er unikt å kunne samle bransjen rundt et felles initiativ som dette. Vi gleder oss til samarbeidet videre, gjennom kunnskapsdeling, prosjekt og åpen innovasjon.

Fredensborgveien 22F
0177 Oslo

Org. nr. 927 572 664